БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
BULGARIAN PLANT PROTECTION ASSOCIATION

Покана

Уважаеми колеги,

Каним всички настоящи членове на БАРЗ и тези, които биха желали да станат такива да присъстват на извънредно Общо събрание на Асоциацията, свикано съгласно чл. 18 ал. 2 от Устава на БАРЗ по инициатива на Председателя на УС, което ще се проведе на 16 януари 2023 година от 15:00 часа в Аудитория № 6 в сградата на Аграрен университет Пловдив, гр. Пловдив при следния дневен ред:

  1. Отчетен доклад
  2. Приемане на нови членове
  3. Избор на Управителен съвет
  4. Други

По време на това Общо събрание ще бъдат приети всички, изявили предварително писмено желание да станат членове. Моля желаещите да изпращат молбата си за членство на електронната поща на асоциацията: bppa@abv.bg.

На Общото събрание могат да присъстват и да участват в дискусиите и всички колеги, които не са членове, но няма да имат право на глас.

Предварително благодарим за Вашето писмено потвърждение на електронната поща bppa@abv.bg за получаването на настоящата покана, както и потвърждение за присъствие на Общото събрание.

Председател на УС на БАРЗ:                 
Доц.д-р Петър Николов

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Гр. София 1574, бул. Шипченски проход No 79, тел. +359 2 870 00 33
Моб.тел. + 359 2 895 620 622; e-mail: bppa@abv.bg
BULGARIAN PLANT PROTECTION ASSOCIATION
1574 Sofia, 79 Shiptchenski prohod boulv.; tel: +359 2 870 00 33
Mobile: + 359 895 620 622 - e-mail: bppa@abv.bg