БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
BULGARIAN PLANT PROTECTION ASSOCIATION

Покана

Уважаеми колеги,

Каним всички настоящи членове на БАРЗ и тези, които биха желали да станат такива да присъстват на Общо събрание на Асоциацията, свикано съгласно устава на БАРЗ с решениие на Управителния съвет, което ще се проведе на 16 януари 2020 година от 15,00 часа в сградата на Аграрен университет Пловдив, гр. Пловдив при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и промени в Устава на БАРЗ
  2. Приемане на нови членове
  3. Промени в броя на членовете на Управителния съвет на БАРЗ
  4. Други

По време на това Общо събрание ще бъдат приети всички, изявили предварително писмено желание да станат членове. Моля желаещите да изпращат молбата си за членство на електронната поща на асоциацията: bppa@abv.bg. Телефони и лице за контакт : Виктория Арабаджиева 02 870 00 33, 0895 620 628.

На Общото събрание могат да присъстват и да участват в дискусиите и всички колеги, които не са членове, без да имат право на глас.

Предварително благодарим за Вашето писмено потвърждение за получаването на настоящата покана, както и потвърждение за присъствие на Общото събрание.

Председател на УС на БАРЗ:                 
Доц.д-р Петър Николов

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Гр. София 1574, бул. Шипченски проход No 79, тел. +359 2 870 00 33
Моб.тел. + 359 2 895 620 622; e-mail: bppa@abv.bg
BULGARIAN PLANT PROTECTION ASSOCIATION
1574 Sofia, 79 Shiptchenski prohod boulv.; tel: +359 2 870 00 33
Mobile: + 359 895 620 622 - e-mail: bppa@abv.bg